Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 01 tháng 09 năm 2015

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

Tin tức & sự kiện

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2015 - 2016

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2015 - 2016

SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ TRƯỜNG THPT GIA HỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do - Hạnh phúc Số:     /KH –GH Thành phố Huế, ngày 31 tháng 8 năm 2015   KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2015 -2016   - ...

Xem thêm

Tin hoạt động

    CHỦ ĐỀ: HỒ CHÍ MINH CUỘC ĐỜI VÀ QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC

     TỔ SỬ--TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH "SỬ DỤNG DI SẢN TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG THPT" CHỦ ĐỀ: HỒ CHÍ MINH CUỘC ĐỜI VÀ QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC Cao Thị Mai Huyền      Đổi mới phương pháp dạy học môn Lịch sử theo phương pháp mới. Trường THPT Gia Hội- tổ Sử đã tổ chức buổi ngoại khóa tham quan và học tập tại Bảo tàng Hồ Chí Minh  với chủ đề: Tìm hiểu về cuộc đời và hoạt động của Hồ Chí Minh  đối với học sinh khối 12.   ... Xem thêm

Góc học sinh

Các mục tin khác

goc-phu-huynh

Các mục tin khác

Góc giáo viên

Các mục tin khác