Dạy tức là học hai lần''

Ngày 17 tháng 06 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thư viện ảnh » Ảnh hoạt động

Ảnh hoạt động

  • Hội thao quốc phòng toàn tỉnh

  • Đạt giải nhất toàn đoàn tại Hội thao QP

  • Rung chuông vàng

  • hoạt động tập thể tại buổi dã ngoại

  • Ngoại khóa về biển đảo Việt Nam

  • HS Gia Hội trong hội thi KHKT

  • chăm soc di tích Diệu Đế

  • Chăm sóc di tích Diệu Đế

  • Ngoại Khóa

Các mục ảnh khác