Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 17 tháng 06 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Đoàn thể

Đoàn thể

Kỉ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27.7