Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 08 tháng 08 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

Cập nhật lúc : 10:06 19/11/2018  

Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Thanh Nhung

Họ và tên:  Nguyễn Thị Thanh Nhung
Chức vụ:  Phó Hiệu trưởng
Email:  nhungnt.giahoi@hue.edu.vn
Điện thoại:  
Địa chỉ:  5 Hoàng Diệu, Phường Tây Lộc, Thành phố Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

Số lượt xem : 1748