Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 17 tháng 06 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

Cập nhật lúc : 10:06 19/11/2018  

Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Thanh Nhung

Họ và tên:  Nguyễn Thị Thanh Nhung
Chức vụ:  Phó Hiệu trưởng
Email:  nhungnt.giahoi@hue.edu.vn
Điện thoại:  
Địa chỉ:  5 Hoàng Diệu, Phường Tây Lộc, Thành phố Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

Số lượt xem : 2286