Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 07 tháng 12 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

Cập nhật lúc : 00:00 28/08/2012  

Phó Hiệu trưởng PT : Lê Triều Sơn

Họ và tên: Lê Triều Sơn
Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng PT
Email: trieuson109@yahoo.com
Điện thoại: 0983524802
Địa chỉ:  

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH :
- Phụ trách chung: Phụ trách chuyên môn
- Sinh hoạt chuyên môn với các tổ tự nhiên

Số lượt xem : 3149