Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 08 tháng 08 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Đoàn thanh niên

Đoàn thanh niên

Cập nhật lúc : 12:51 14/12/2019  

BCH Đoàn trường

Ban chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2019 - 2020
Ban chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2019 - 2020

Bí thư đoàn trường: Nguyễn Đình Minh Tâm
Chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công nghiệp
Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung
Điện thoại 0912741091
Email: tamndm.giahoi@hue.edu.vn
Phó Bí thư: Nguyễn Đăng Lộc
Chuyên môn: Thạc sĩ Toán
Lĩnh vực phụ trách: Thi đua - nề nếp 
Điện thoại: 0935810544
Email: locnd.giahoi@hue.edu.vn
 
Phó Bí thư: Hồ Ngọc Thu Hà
Chuyên môn: Cử nhân TDTT
Lĩnh vực phụ trách: Văn nghệ - TDTT
Điện thoại: 0328277889
Email: hahnt.giahoi@hue.edu.vn
   
DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG
STT Họ tên Chức vụ Chi đoàn Email
1

Nguyễn Thành Long

UVTV LCĐ K10  
2 Bùi Nguyễn Thùy Liên UVTV Giáo viên  
3 Đoàn Ngọc Hùng  UVBCH

Giáo viên

 
4 Nguyễn Hạnh Duyên Anh UVBCH

Giáo viên

 
5 Nguyễn Ngọc Huệ Hương

UVBCH 

Giáo viên 

 
 6  Tôn Thất Nguyên Minh  UVBCH

12B3

 
7 Nguyễn Thị Hiếu Trinh UVBCH 12B7  
8 Hồ Sỹ Anh UVBCH 11B9  
9  Đoàn Quang Minh UVBCH  12B6  
10  Phan Thị Như Quỳnh UVBCH  11B3  
11  Trần Thị Thảo Vy UVBCH  11B1  
12  Nguyễn Xuân Tài UVBCH  LCĐ K10  

Số lượt xem : 518