Bé chẳng học, lớn làm gì?''

Ngày 17 tháng 06 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Đoàn thanh niên

Đoàn thanh niên

Cập nhật lúc : 12:51 14/12/2019  

BCH Đoàn trường

Ban chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2019 - 2020
Ban chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2019 - 2020

Bí thư đoàn trường: Nguyễn Đình Minh Tâm
Chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công nghiệp
Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung
Điện thoại 0912741091
Email: tamndm.giahoi@hue.edu.vn
Phó Bí thư: Nguyễn Đăng Lộc
Chuyên môn: Thạc sĩ Toán
Lĩnh vực phụ trách: Thi đua - nề nếp 
Điện thoại: 0935810544
Email: locnd.giahoi@hue.edu.vn
 
Phó Bí thư: Hồ Ngọc Thu Hà
Chuyên môn: Cử nhân TDTT
Lĩnh vực phụ trách: Văn nghệ - TDTT
Điện thoại: 0328277889
Email: hahnt.giahoi@hue.edu.vn
   
DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG
STT Họ tên Chức vụ Chi đoàn Email
1

Nguyễn Thành Long

UVTV LCĐ K10  
2 Bùi Nguyễn Thùy Liên UVTV Giáo viên  
3 Đoàn Ngọc Hùng  UVBCH

Giáo viên

 
4 Nguyễn Hạnh Duyên Anh UVBCH

Giáo viên

 
5 Nguyễn Ngọc Huệ Hương

UVBCH 

Giáo viên 

 
 6  Tôn Thất Nguyên Minh  UVBCH

12B3

 
7 Nguyễn Thị Hiếu Trinh UVBCH 12B7  
8 Hồ Sỹ Anh UVBCH 11B9  
9  Đoàn Quang Minh UVBCH  12B6  
10  Phan Thị Như Quỳnh UVBCH  11B3  
11  Trần Thị Thảo Vy UVBCH  11B1  
12  Nguyễn Xuân Tài UVBCH  LCĐ K10  

Số lượt xem : 890