Thứ Hai, 09/12/2019

Buổi sáng

- Chào cờ. Phát động phong trào làm sạch đẹp lớp học.

- 07h00: Thầy Hòa ( Phó H.T ) dự lễ phát động viết thư UPU quốc tế tại trường THCS Thủy Dương.

- 08h00: Họp Đảng ủy.

Thứ Ba, 10/12/2019

Buổi sáng

- Học bình thường theo T.K.B.

- Ban nề nêp kiểm tra nề nếp theo chuyên đề 2.

Thứ Tư, 11/12/2019

Buổi sáng

- Học bình thường theo T.K.B.

- 08h00: Ban giám hiệu làm việc với B.C.H Đoàn trường.

Thứ Năm, 12/12/2019

Buổi sáng

- Học bình thường theo T.K.B.

Buổi chiều

- 14h30: Họp B.C.H Công đoàn mở rộng ( Mời các Tổ trưởng Công đoàn )

- 15h30: Sinh hoạt Tổ C.M ( Online )

- Sinh hoạt Đảng bộ và Chi bộ.

Thứ Sáu, 13/12/2019

Buổi sáng

- Học bình thường theo T.K.B.

- Ban nề nêp kiểm tra nề nếp theo chuyên đề 2.

Thứ Bảy, 14/12/2019

Buổi sáng

- Học bình thường theo T.K.B.

- 9h00: Hội ý Ban giám hiệu.

- G.V.C.N chỉ đạo học sinh làm sạch đẹp lớp học.

Chủ Nhật, 15/12/2019

Buổi sáng

- Ngoại khóa trải nghiệm: Học tập gắn liền với di sản.

( Liên Tổ Sử - Địa; GDCD - Tin và Đoàn trường tổ chức )