Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Ngày 17 tháng 06 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2021

Cập nhật lúc : 15:07 30/05/2021  

Tuần 22 năm 2021
Từ ngày 31/05/2021 đến ngày 06/06/2021

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(31/05/2021)

- Học sinh Khối 12 học trực tuyến theo TKB

- 07h30: Họp Đảng ủy; liên tịch mở rộng tại Phòng Hội đồng.

- GVCN nhận Giấy khen HSTT của lớp

- GVCN nhận Giấy khen HSTT của lớp

Thứ Ba
(01/06/2021)

- Học sinh Khối 12 học trực tuyến theo TKB

- Phát thưởng cho học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2020-2021

- Phát thưởng cho học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2020-2021

Thứ Tư
(02/06/2021)

- Học sinh Khối 12 học trực tuyến theo TKB.

- BGH nhận quà của học sinh Khối 12 tặng trường.

Thứ Năm
(03/06/2021)

- Học sinh Khối 12 học trực tuyến theo TKB

- 08h00: BGH họp với Tổ văn phòng chuẩn bị CSVC thi tuyển sinh vào lớp 10.

Thứ Sáu
(04/06/2021)

- Học sinh Khối 12 học trực tuyến theo TKB.

- Họp Hội đồng thi tuyển sinh lớp 10

Thứ Bảy
(05/06/2021)

- Học sinh Khối 12 học trực tuyến theo TKB

- Thi tuyển sinh lớp 10.

- Thi tuyển sinh lớp 10.

Chủ Nhật
(06/06/2021)

- Thi tuyển sinh lớp 10.