Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''

Ngày 17 tháng 06 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Đề thi - Đáp án

Môn Toán

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2012-2013. KHỐI 10+11

Sau đây là các file kèm: file 1: Ma trận và cấu trúc đề 10. file 2: Ma trận và cấu trúc đề 11. GV. Phạm Văn Minh.

HƯỚNG ĐẾN CÁC KỲ THI LỚN TRONG NĂM-KỲ 2- HÌNH HỌC

  Tiếp theo kỳ trước đã đăng ôn tập chương 1+2 Giải tích 12. Sau đây là tóm tắt ôn tập chương 1+2 hình học 12. Chúc các em HS ngày càng tiến bộ. 15/10/2012 GV: Phạm Văn Minh

HƯỚNG ĐẾN CÁC KỲ THI LỚN TRONG NĂM 2012-2013(Dành cho HS 12)

  Dưới đây là 2 file đính kèm :ôn tập toán 12: chương 1+2 giải tích 12. Trong đó có phần tóm tắt lý thuyết từng bài học, các dạng toán thường gặp và một số bài tập thực hành. Chúng...

ĐỀ+đáp án kiểm tra chung 10/2012

Sau đây là file đính kèm đề và đáp án chính thức kiểm tra chung sáng 13/10/2012, môn toán giải tích 12. 13/10/2012 GV: Phạm Văn Minh  

TOÁN

Sau đây là toàn bộ thông tin chi tiết về Kiểm tra định kỳ chung cho HS khối 12: chương I-Giải tích Riêng đề thi và đáp án chính thức sẽ được công bố trong tuần 9 (tháng 10).