Nghề được tôn vinh thì hãy nâng niu và làm giàu những gì mình đang có ''

Ngày 17 tháng 06 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Tư liệu bài giảng

Hóa học

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Ma trận đề kiểm tra 1 tiết bài 2 Hóa 10 CB

Nội dung kiến thức   Mức độ nhận thức Cộng  Nhận biết Thông hiểu Vận dụng   1. Bảng TH các nguyên tố hóa học. -Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong BTH. - Cấu tạo của BTH. - Xác định số thứ tự của chu kì. -...

Ma trận đề kiểm tra 1 tiết bài 2 Hóa 12CB

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CHƯƠNG 3,4 – HÓA 12 CB   I. MA TRẬN CỤ THỂ ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT (LẦN 2) Nội dung kiến thức Mức độ nhận thức   Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng 1. Amin - Nắm khái niệm về Amin. - Phân loại các...

Ma trận đề kiểm tra 1 tiết bài 2 Hóa 10NC

ĐỀ CƯƠNG KIỂM TRA 1 TIẾT- CHƯƠNG 2- HÓA 10 NC   I. MA TRẬN CỤ THỂ ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Nội dung kiến thức Mức độ nhận thức   Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng 1.Bảng tuần hoàn các nguyên tố - Nguyên tắc sắp...

Ma trận đề kiểm tra 1 tiết bài 2 Hóa 11NC

KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 2, HÓA 11 NÂNG CAO MA TRẬN CỤ THỂ ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT (Dành cho HS) Nội dung  kiến thức Mức độ nhận thức Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng 1. Khái quát nhóm nitơ - Biết các nguyên tố trong...