Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 08 tháng 12 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Tư liệu bài giảng

Hóa học

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Ma trận đề kiểm tra 1 tiết bài 2 Hóa 10 CB

Nội dung kiến thức   Mức độ nhận thức Cộng  Nhận biết Thông hiểu Vận dụng   1. Bảng TH các nguyên tố hóa học. -Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong BTH. - Cấu tạo của BTH. - Xác định số thứ tự của chu kì. -...

Ma trận đề kiểm tra 1 tiết bài 2 Hóa 12CB

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CHƯƠNG 3,4 – HÓA 12 CB   I. MA TRẬN CỤ THỂ ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT (LẦN 2) Nội dung kiến thức Mức độ nhận thức   Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng 1. Amin - Nắm khái niệm về Amin. - Phân loại các...

Ma trận đề kiểm tra 1 tiết bài 2 Hóa 10NC

ĐỀ CƯƠNG KIỂM TRA 1 TIẾT- CHƯƠNG 2- HÓA 10 NC   I. MA TRẬN CỤ THỂ ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Nội dung kiến thức Mức độ nhận thức   Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng 1.Bảng tuần hoàn các nguyên tố - Nguyên tắc sắp...

Ma trận đề kiểm tra 1 tiết bài 2 Hóa 11NC

KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 2, HÓA 11 NÂNG CAO MA TRẬN CỤ THỂ ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT (Dành cho HS) Nội dung  kiến thức Mức độ nhận thức Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng 1. Khái quát nhóm nitơ - Biết các nguyên tố trong...