Một ông thầy mà không dạy cho học trò được việc ham muốn học tập thì chỉ là đập búa trên sắt nguội mà thôi "

Ngày 07 tháng 12 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Tư liệu bài giảng

Tin học

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Kế hoạch sử dụng thiết bị năm học 2016-2017

Kế hoạch sử dụng thiết bị nhóm Tin học, học kì 1 năm học 2016-2017.