Học tập là một việc suốt đời ''

Ngày 20 tháng 04 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 20:35 20/08/2013  

Định hướng xây dựng Kế hoạch năm học 2013 - 2014


  SỞ  GD&ĐT TT HUẾ

TRƯỜNG THPT GIA HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

                                         

          T p Huế, ngày 20  tháng 8 năm 2013

                          

 

 

 

ĐỊNH HƯỚNG ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2013-2014

          - Căn cứ công văn số 1492    /BC- SGDĐT ngày 26  tháng 7 năm 2013 của Sở GD&ĐT TT Huế về báo cáo tổng kết năm học 2012-2013 và Phương hướng nhiệm vụ năm học 2013-2014.

       - Căn cứ Chiến lược phát triển giáo dục nhà trường giai đoạn 2013-2018 và định hướng đến 2020.

       - Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 của nhà trường.

         Trường THPT Gia Hội định hướng xây dựng kế hoạch năm học 2013-2014 như sau:

I. Phương hướng chung

Năm học 2013 - 2014, là năm học bản lề thực hiện mục tiêu: Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng; toàn ngành chú trọng phát triển quy mô, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”, thực hiện những giải pháp đột phá và những giải pháp lâu dài nhằm phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Năm học thực hiện Kết luận số 51-KL/TW Hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo; Chương trình hành động thực hiện chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo của Chính phủ.

Năm học toàn ngành tiếp tục triển khai sâu rộng, toàn diện Chương trình hành động của ngành theo văn bản số 1919 /SGDĐT- VP ngày 30 tháng 11 năm 2011 nhằm tạo ra những chuyển biến lớn và đồng bộ trên tất cả các mặt, đảm bảo cho ngành giáo dục đào tạo tỉnh phát triển theo hướng: Kỷ cương, chất lượng, nhân văn và phổ cập, góp phần quan trọng trong việc xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành trung tâm giáo dục đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao của khu vực và của cả nước.

Năm học nhà trường triển khai chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2013 – 2018

II. Mục tiêu, chỉ tiêu

1. Mục tiêu

Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nhà trường với nhiều thành tích cao hơn; đẩy mạnh tỷ lệ học sinh xếp loại khá, giỏi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT; rút ngắn khoảng cách về vị thứ HS giỏi của trưởng so với các trường lớn trong tỉnh. Tăng tỷ lệ học sinh đậu đại học.

 Hoàn thành công tác đánh giá chất lượng.

 Xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia trong học kì I năm học 2013-2014

 Phát huy được học hiệu nhà trường.

 

2. Chỉ tiêu

2.1. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT: 99 % trở lên, trong đó tỷ lệ khá, giỏi tăng 5%; ( năm học qua đạt 11,4% thấp so năm trước 24,1%) Học sinh giỏi cấp tỉnh xếp thứ 10( năm qua 13); học sinh thi đỗ Đại học tăng 5 – 7%; có học sinh đỗ thủ khoa, á khoa; HS đạt giải năng khiếu cấp QG và quốc tế.

2.2. Tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng 97%; trong đó loại khá giỏi 45% ( giỏi đạt trên 3%)

2.3. . Tỷ lệ học sinh có hạnh kiểm khá tốt đạt trên 90% ; trong đó loại khá giỏi 45% ( giỏi đạt trên 3%)

2.4 Thư viện trường đạt thư viện tiên tiến

          2.5. Trường đạt chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn kiểm định

2.6. Đạt trường chuẩn Quốc gia theo kế hoạch thời gian đã được UBND tỉnh phê duyệt, vào đầu năm học.

2.4. Tiếp tục phát huy những thành quả của trường học thân thiện, học sinh tích cực ; đặc biệt là Xây dựng tốt môi trường “An toàn, lành mạnh, thân thiện và hợp tác”

III. Những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm

         1-Tiếp tục xây dựng môi trường nhà trường “An toàn, lành mạnh, thân thiện và hợp tác” tạo dựng môi trường học tập tích cực:

        - Tổ chức các các hoạt động GD nhà trường  ngày càng có hiệu quả, không hình thức;

        - Tăng cường công tác giáo dục kỹ năng sống,  giáo dục đạo đức;  ngăn chặn các tệ nạn ma túy, bạo lực học đường; giảm tỷ lệ học sinh vi phạm an toàn giao thông, không để có HS vi phạm những Điều “Học sinh không được làm” quy định trong Điều lệ  trường PT;

        - Quan tâm xây dựng môi trường “ Xanh, sạch, Đep.”

        -Xây dựng môi trường học tập trong từng lớp.

         2-Thực hiện tốt kỉ cương, kỉ luật:

        - Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật nhà nước, các quy định, quy chế của ngành;

        -Thực hiện đúng Quy định về việc dạy thêm, học thêm, không có CB,GV bị tai tiếng  về DTHT;

       -Chú trọng việc GD pháp luật và ý thức phục tùng tổ chức của mọi thành viên trong trường;

        3-Tích cực thực hiện Đổi mới công tác quản lí:

        -Theo hướng tăng cường công tác kế hoạch, có kế hoạch và kế hoạch hóa cụ thể nội dung công việc từ tuần, tháng, năm kịp thời;

        -Công tác kiểm tra; công tác tham mưu;

        - Từng bước thực hiện điều hành nhà trường qua hệ thống trang thông tin của trường; các kế hoạch, chủ trương đều được đăng tải để mọi người cùng chia sẻ, góp ý, hoàn thiện và cùng thực hiện;

         -Thực hiện tốt công khai minh bạch; chống chủ quan, bảo thủ, chủ nghĩa kinh nghiệm. Nâng cao hiệu lực quản lí,tạo sự tin tưởng và đoàn kết đội ngũ

4-Thực hiện có hiệu quả việc đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tập trung đầu tư cho chất lượng dạy học:

-Tiếp tục triển khai dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng phù hợp với từng đối tượng học sinh và thực hiện giảm tải chương trình giáo dục phổ thông;

-Thực hiện triệt để việc ra đề chung, cắt phách chấm chung cho tới cả các bài kiểm tra thường xuyên ở các lớp, cấp bậc học.

-Tổ chức đúc rút kinh nghiệm dạy học bộ môn và chú trọng việc phụ đạo, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh có năng khiếu.

-Thực hiện đề chung, cắt phách chấm chung cho các bài kiểm tra định kỳ, theo chỉ đạo của ngành;

5-Nâng cao trách nhiệm của mỗi thành viên trong nhà trường:

- Gắn trách nhiệm qua việc phân công giảng dạy đi theo học sinh từ lớp đầu cấp đến lớp cuối cấp ( phấn đấu trong 5 năm tới số GV hiện có đều được giảng dạy toàn cấp);

- Từ chất lượng đầu vào,chất lượng kì II năm trước và chất lượng cuối năm để đánh giá năng lực, sự cố gắng của đội ngũ.

-Tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để cán bộ, giáo viên hoàn thành nhiệm vụ.

          6-Triển khai có hiệu quả BDTX 2013-2014:

         Xây dựng tốt kế hoạch BD đội ngũ; đưa nội dung bồi dưỡng vào kế hoạch chuyên môn của tổ và nhà trường.

         7-Đẩy mạnh việc UD CNTT trong công tác và giảng dạy;

-Triển khai lại việc sử dụng các phần mềm dạy học có hiệu quả.

          - Thực hiện tốt việc truy cập và sử lí thông tin trên mạng của trường, của ngành; tham gia thí điểm đề án Trường học điện tử.

         8-Thực hiện tốt cải cách hành chính:

- Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về lề lối làm việc, tăng kỷ cương, kỷ luật hành chính và phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm;

- Giải quyết công việc đúng thời gian quy định, đảm bảo kịp thời thông tin hai chiều.

- Số hóa các dữ liệu về kết quả đạt được hàng năm; quản lý tốt việc lưu trữ, bảo quản, trả văn bằng, học bạ học sinh

9-Thực hiện tốt công tác kế hoạch, tài chính và tăng cường bảo quản cơ sở vật chất:

-Đẩy mạnh thực hiện xã hội hoá, tăng cường huy động các nguồn lực phát triển nhà trường;

          -Thực hiện đẩy đủ, kịp thời “3 công khai” theo quy định .

         10-Triển khai các hoạt động giáo dục có hiệu quả:

Tham gia các hoạt động của chương trình quốc tế đánh giá kết quả học tập của học sinh (PISA) và (PASEC).

         11-Kiểm tra, rà soát việc thực hiện các tiêu chí xây dựng trường chuẩn quốc gia để hoàn tất thủ tục mời các Đoàn kiểm tra kỹ thuật trước tháng 10/2013:

          12-Hoàn tất  báo cáo Tự đánh giá nhà trường gửi Sở, chuẩn bị Đoàn Đánh giá ngoài:

 

          Trên đây là một số nôi dung có bản để làm cơ sở để các tổ chức, cá nhân xây dựng kế hoạch năm học 2013-2014 và Gửi mail về HT hoàn thành trước ngày 06/9.      

hoàn thành trước ngày 06/9.

 

 

                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

                                     

Tải file

Số lượt xem : 2582

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác