Sau thực phẩm, giáo dục là nhu cầu số một của dân tộc ''

Ngày 09 tháng 08 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 08:33 23/10/2019  

kế hoạch hỗ trợ CNTT cho giáo viên 10-2019


TRƯỜNG THPT GIA HỘI

BAN CNTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HƯỚNG DẪN GIÁO VIÊN SỬ DỤNG EMAIL, LƯU TRỮ DỮ LIỆU TRÊN GOOGLE DRIVE

Các nội dung báo cáo:

1. Hướng dẫn nén/giải nén dữ liệu.

2. Hướng dẫn lưu trữ dữ liệu trên Google Drive

3. Hướng dẫn giáo viên sử dụng email công vụ:

a/ Đăng nhập email

b/ Gửi email:

- Soạn thảo email

- Đính kèm file khi gửi:

+ Nén file khi đính kèm

+ Đính kèm qua Drive

c/ Nhận email

- Tải tệp đính kèm xuống

- Giải tệp nén để đọc, sửa,…

d/ Lưu ý

          4. Hướng dẫn lại cập nhật phần mềm nhân sự cá nhân

Ghi chú: Những giáo viên đã thành thạo các nội dung trên có thể khỏi tham gia.

Trưởng ban CNTT

 

 

 

 

Lê Quang Hòa

Huế, ngày 23  tháng 10 năm 2019

Giáo viên báo cáo

 

 

 

 

Hoàng Thị Bé

Số lượt xem : 147

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác