Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "

Ngày 17 tháng 06 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức » Tin giáo dục

Tin giáo dục

Hoạt động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2012 với chủ đề "Học để trở thành người công dân tốt"
Chiều ngày 06/10/2012, giáo viên và học sinh trường THPT Gia Hội đã tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh - xem triển lãm "Chủ tịch Hồ Chí Minh - tấm gương học tập suốt đời" nhằm hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2012 với chủ đề "Học để trở thành người công dân tốt".