Dạy học là nghề đào tạo nên mọi nghề khác''

Ngày 05 tháng 08 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức » Tin giáo dục

Tin giáo dục

Hoạt động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2012 với chủ đề "Học để trở thành người công dân tốt"
Chiều ngày 06/10/2012, giáo viên và học sinh trường THPT Gia Hội đã tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh - xem triển lãm "Chủ tịch Hồ Chí Minh - tấm gương học tập suốt đời" nhằm hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2012 với chủ đề "Học để trở thành người công dân tốt".