Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''

Ngày 08 tháng 08 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Trường điển hình Ngoại ngữ » Questions - Answers (Hỏi - Đáp)

Questions - Answers (Hỏi - Đáp)

Answers to Common English Questions - Part 4